صنعت ریل آسانسور

محصول سپری (T-Section) شرکت فولاد کوهپایه به عنوان محصول میانی جهت تولید ریل آسانسور در سایزهای مختلف به کار می رود.

مشخصات فنی محصول:

 
سپری(T) h1 تلورانس b تلورانس k تلورانس وزن(Kg/m) سطح مقطع(mm2) (r1(mm (r2(mm (r3(mm
25 25 ±1 25 ±1 3.5 ±0.5 1.29 164 3.5 2 1
30 30 30 4 1.77 226 4 2 1
35 35 35 4.5 2.33 297 4.5 2.5 1
40 40 40 5 2.96 377 5 2.5 1
50 50 50 5 ±0.3 3.73 475