کنترل کیفیت

Certifications
 

محصولات تولید شده در این واحد بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی بوده و طبق گواهینامه های صادر شده برای هر محصول، استانداردهای لازم نیز رعایت میگردد.
گواهینامه های اخذ شده توسط این واحد در زمینه کنترل و تضمین کیفیت عبارتند از :
  1. گواهی بین المللی ISO 9001-2015 از شرکت Moody International
  2. پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به نبشی های فولادی نورد گرم دیده با بال مساوی به شماره 6317750885 از سازمان ملی استاندارد ایران
  3. پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری مربوط به ناودانی های فولادی نورد گرم دیده لبه گرد بال شیبدار به شماره 6318340885  از سازمان ملی استاندارد ایران
Testing
 
آزمایشگاه جهت ارزیابی و اندازه گیری خواص مکانیکی و خواص شیمیایی محصولات
این آزمایشگاه همواره الزامات مربوط به استاندارد ISO / IEC  17025 را رعایت کرده و بر اساس استانداردهای ذیل، آماده سازی و نتایج حاصل از اندازه گیری های خواص مکانیکی و خواص شیمیایی محصولات را مورد بررسی قرار میدهد.
  1. استاندارد DIN EN 10025 مربوط به تولید فولادهای ساختمانی گرم نوردیده
  2. استاندارد DIN 50125 مربوط به آماده سازی و انجام تست کشش محصولات
  3. استاندارد ملی ایران به شماره 1-13968 مربوط به نبشی های گرم نوردیده با بال مساوی
  4. استاندارد ملی ایران به شماره 1-4477 مربوط به ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیبدار


اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی این آزمایشگاه :

  • دستگاه کوانتومتری مدل FOUNDRY MASTER UV
  • دستگاه کشش 15 تن مدل SANTAM
  • دستگاه سختی سنجی مدل DYNA POCKETبر اساس نیاز مشتری آزمایشات بیشتر در آزمایشگاه شرکت همگروه (کالوپ) انجام می گیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت آزمایشگاه همکار مراجعه فرمایید.