صنعت مشبک سازی (گریتینگ)

صفحات مشبک (گریتینگ) در بسیاری از صنایع از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کاربردی مهم دارند.
برای ساخت این صفحات مشبک، از تسمه های تولید شده در شرکت فولاد کوهپایه در سایزهای مختلف استفاده می‌شود و این تسمه ها با عملیات خاصی و پس از جوشکاری به صفحات مشبک تبدیل می‌شوند.
 
مشتریان عمده
شرکت اراک ریل شرکت مشبک سازان آریا شرکت فراسان جامع مریک شرکت آران پارت پاسارگاد شرکت مشبک سازان آریا شرکت زاپکو

 
 مشخصات فنی محصول:

b تلورانس s
5 6 7 8 9 10
تلورانس ±0.5
20 ±0.75 0.785 0.942 1.1 1.26 1.41 1.57
25 ±0.75 0.981 1.18 1.37 1.57 - 1.96
32 ±0.75 1.26 1.51 - 2.01 - 2.51
40 ±1 1.57 1.88 2.20 2.51 2.83 3.14
50 ±1 1.96 2.36 2.75 3.14 3.53 3.93
60 ±1 2.36 2.83 3.30 3.77 4.24 4.71