لیست محصولات جدید تسمه

محصولات جدید تولید شده [link_title] تسمه با عرض 30 میلی متر و ضخامت های 8 و 10 میلی متر با فولاد ST37 تسمه با عرض 35 میلی متر و ضخامت های 3 ، 5 و 6 میلی متر با فولاد ST37 تسمه با عرض 40 میلی متر و ضخامت های 8 و 10 میلی متر […]